Blog

Cold Brew là gì?

Cold Brew là gì?

Đầu tiên phải hiểu rằng Cold Brew không phải là một loại cà phê mà là một phương pháp pha cà phê giống như cách pha phin, pha Pour Over, pha máy…. Cà phê Cold...